Latest news

Izvēlne

Konkurss par lokomotīvju akumulatoru bateriju piegādi

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 31 . martā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju akumulatoru bateriju piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde 2010.gadā”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 31.marta plkst. 10.50 , SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde 2010.gadā ”. Neatvērt līdz 2010. gada 31. marta plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 31.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss