Latest news

Izvēlne

Konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu atjaunošanu

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 30. aprīlī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu atjaunošanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu atjaunošana”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 30.aprīļa plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam ritošā sastāva mezglu un agregātu atjaunošana ”. Neatvērt līdz 2010. gada 30. aprīļa plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr.: 67233641, e-pasts: inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2010.gada 30.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss