Latest news

Izvēlne

Konkurss par 2M62 un 2TE10 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un detaļu piegādi 2010.gadā

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 28.janvārī plkst.10.50 notiks atklātais konkurss par 2M62 un 2TE10 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un detaļu piegādi 2010.gadā.

Ar specifikāciju var iepazīties valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” mājas lapā internetā - ŠEIT.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “2M62 un 2TE10 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un detaļu piegāde”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 28.janvāra plkst. 10.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “2M62 un 2TE10 dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un detaļu piegāde”, neatvērt līdz 2010. gada 28. janvāra plkst. 10.50”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 28.Janvāris plkst. 10.50.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss