Latest news

Izvēlne

Konkurss par bīstamo atkritumu izvešanu 2010.gadā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 14. janvārī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par bīstamo atkritumu izvešanu 2010.gadā.

 

 

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu  LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Bīstamo atkritumu izvešana 2010.gadā”.

 

 

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010.gada 14.janvāra plkst. 10.50,SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ birojā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 2.stāvā 205.istabā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Bīstamo atkritumu izvešana 2010.gadā”, neatvērt līdz 2010. gada 14. janvāra plkst.11.00”.

 

 

Konkursa Nolikumu var saņemt:, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ birojā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 2.stāvā 205.istabā. 

 

Informācija pa tālr.: 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2010.gada 14.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss