Latest news

Izvēlne

Konkurss par autotransporta degvielas iegādi 2010.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 06. janvārī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par autotransporta degvielas iegādi 2010. gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 t.sk. PVN 21%  uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “Autotransporta degvielas iegādes atklātais konkurss”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 06. janvārim plkst.10.00. Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam  par autotransporta degvielas iegādi”, neatvērt līdz  2010. gada 06. janvārim, plkst. 10.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr.: 67234510, 67233825.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 6.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss