Latest news

Izvēlne

Konkurss par kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 05. janvārī plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde” dalības maksa Ls 121,00, t.sk.21%”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 05. janvārim plkst. 10:20, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2010. gada 05. janvārim, plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts: agnese.jekabsone@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2010.gada 5.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss