Latest news

Izvēlne

Konkurss par par kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku iegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 16. decembrī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku iegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku iegādes atklātais konkurss”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2009. gada 16. decembrim plkst. 11.00 (pēc vietējā laika), SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Kravas vagonu viengabalvelmējuma riteņu disku iegāde”, neatvērt līdz 2009. gada 16. decembrim, plkst. 11:00 (pēc vietējā laika)”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 16.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss