Latest news

Izvēlne

LDz Ritošā sastāva serviss rīko konkursu par lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 16. decembrī plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegādes atklātais konkurss”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2009. gada 16. decembrim plkst. 10.30, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ direkcijā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde”, neatvērt līdz 2009. gada 16. decembrim, plkst. 10:30”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ direkcijā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 16.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss