Latest news

Izvēlne

Konkurss par kurināmās dīzeļdegvielas piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 24. septembrī

plkst.10.00. notiks atklātais konkurss par krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādi,

iepirkšanas daudzums 322 tonnas, piegādes laiks 2009. gada oktobris – 2010. gada aprīlis, samaksas nosacījumi – 20 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai Pretendentiem jāpārskaita Dalības maksa – Ls 100,00 t.s. PVN 21% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132 ar atzīmi “ K rāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss, dalības maksa Ls 100,00 t.s. PVN 21%” .

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā līdz 2009. gada 24. septembrim, plkst. 10.00. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegāde”, neatvērt līdz 2009. gada 24. septembrim, plkst. 10.00.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2009.gada 24.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss