Latest news

Izvēlne

Konkurss par lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu un bandāžas gredzenu velmējuma iegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 26.novembrī plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu un bandāžas gredzenu velmējuma iegādi: bandāzas 890x143x83 – 660 gab. un bandāžas gredzenu velmējums – 1980 m.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –

121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu un bandāžas gredzenu velmējuma iegāde ”, saņēmējs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, reģistrācijas Nr. LV40003788351.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2009. gada 26.novembra plkst. 10.30, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu un bandāžas gredzenu velmējuma iegāde ” , neatvērt līdz 2009. gada 26. novembra plkst. 10.30 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2009.gada 26.Novembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss