Latest news

Izvēlne

Konkursi par akmeņogļu un kurināmā mazuta piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 20. augustā

plkst.10.00. notiks atklātais konkurss par akmeņogļu piegādi, iepirkšanas daudzums 4000 tonnas, piegādes laiks 2009.gada septembris-oktobris, samaksas nosacījumi – 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

plkst.10.15. notiks atklātais konkurss par kurināmā mazuta ar sēra saturu līdz 1% piegādi, iepirkšanas daudzums 300 tonnas, piegādes laiks līdz 2009.gada 10 oktobrim, samaksas nosacījumi – 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Par katra konkursa dokumentu saņemšanu Pretendentiem jāpārskaita Dalības maksa – Ls 100,00 t.s. PVN 21% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 000201300132 ar atzīmi “Akmeņogļu piegādes atklātais konkurss, dalības maksa Ls 100,00 t.s. PVN 21%” vai “ Kurināmā mazuta piegādes atklātais konkurss, dalības maksa Ls 100,00 t.s. PVN 21%”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā līdz 2009. gada 20. augustam, plkst. 10.00. akmeņogļu piegādes atklātajam konkursam un līdz plkst. 10.15. kurināmā mazuta piegādes atklātajam konkursam.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Akmeņogļu piegāde”, neatvērt līdz 2009. gada 20. augustam, plkst. 10.00. vai

“ Kurināmā mazuta piegāde” , neatvērt līdz 2009. gada 20. augustam, plkst. 10.15.”

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2009.gada 20.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss