Latest news

Izvēlne

Konkurss par lokomotīvju rezerves daļu iegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 27 .maijā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju rezerves daļu iegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –

100,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „ Lokomotīvju rezerves daļu iegāde ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2009. gada 27.maija plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Lokomotīvju rezerves daļu iegāde” , neatvērt līdz 2009. gada 27. maija plkst.10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233708, e-pasts – janis.krauklis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 27.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss