Latest news

Izvēlne

Konkurss par dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas piegādi

SIA ” LDz ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2009.gada 22. aprīlī

plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par dīzeļdegvielas pieg ādi, atbilstoši standartam “European Standart EN-590”. Piegādes noteikumi: DAF Latvijas robeža, daudzums – 70 000(+/-10%) tonnas, līguma izpildes termiņš : 2009.gada maijs – 2010.gada aprīlis. Samaksas nosacījumi – 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

plkst.10.20 notiks atklātais konkurss par d īzeļeļļas M14B2 piegādi. Piegādes noteikumi: DAF Latvijas robeža, daudzums – 1800(+/-10%) tonnas, līguma izpildes termiņš : 2009.gada maijs – 2010.gada aprīlis. Samaksas nosacījumi – 30 dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Par katra konkursa dokumentu saņemšanu Pretendentiem jāpārskaita Dalības maksa – 100,00 Ls, t.s. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002013100132 ar atzīmi “D īzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss , dalības maksa - 100 Ls, t.s. PVN 21%.” vai “ Dīzeļeļļas M14B2 piegādes atklātais konkurss , dalības maksa - 100 Ls, t.s. PVN 21%.”

Piedāvājumi konkursiem iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ” LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 205.kab . līdz 2009. gada 22.aprīlim plkst.10.00 d īzeļdegvielas piegādes atklātajam konkursam un līdz plkst.10.20. d īzeļeļļas M14B2 piegādes atklātajam konkursam ,

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu ‘’KONFIDENCIĀLI. Konkursam „D īzeļdegvielas piegāde ” , neatvērt līdz 2009 gada 22. aprīlim, plkst. 10.00” vai Konkursam „D īzeļeļļas M14B2 piegāde ” , neatvērt līdz 2009 gada 22. aprīlim, plkst. 10.20.”

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ” LDZ ritošā sastāva serviss” , Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 205 .kab ., 2.stāvā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233058.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 22.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss