Latest news

Izvēlne

Konkurss „Par inženiertehnisko būvju projektēšanu un kapitālo remontdarbu veikšanu Rīga-Krustpils iecirkņa Lielvārde-Skrīveri posmā

SIA „LDZ infrastruktūra” izsludina atklātu konkursu „Par inženiertehnisko būvju projektēšanu un kapitālo remontdarbu veikšanu Rīga-Krustpils iecirkņa Lielvārde-Skrīveri posmā (pāra ceļš)”. Konkursa priekšmets: inženiertehnisko būvju projektēšana un kapitālo remontdarbu veikšana Rīga-Krustpils iecirkņa posmā Lielvārde-Skrīveri (pāra ceļš) saskaņā ar apstiprinātajiem projektēšanas uzdevumiem.

Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties: SIA „LDZ infrastruktūra” Komercdaļā, 3.stāvā, Spīķeru iela 8, Rīgā, LV-1547 un saņemt uzrādot maksas dokumentu par pārskaitījumu Ls 121,00 (ieskaitot, PVN 21%) uz AS „DnB NORD Banka”, IBAN konta numuru LV84RIKO0002013100121, kods RIKOLV2X ar atzīmi “ Par inženiertehnisko būvju projektēšanu un kapitālo remontdarbu veikšanu Rīga-Krustpils iecirkņa Lielvārde-Skrīveri posmā (pāra ceļš)”, saņēmējs SIA “LDZ infrastruktūra” , reģ.Nr. LV 40003788258 . Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

Konkursa piedāvājumu iesniegšana: visi piedāvājuma dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētā aploksnē līdz 2009.gada 01.aprīlim, plkst.10:00: - sūtot pa pastu: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547 (juridiskā adrese); - vai nogādājot ar kurjeru: Spīķeru iela 8, 3.stāvā, Komercdaļā, Rīga, LV-1547 (faktiskā biroja adrese).

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks: 2009.gada 01.aprīlī, plkst.10:30 SIA „LDZ infrastruktūra”, 3.stāvā, Spīķeru iela 8, Rīgā, LV-1547. Uzziņas pa tālr. 67234731.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 1.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Infrastruktūra

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30