Latest news

Izvēlne

Konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi.

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 20. martā  plkst.10.00 notiks konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi.
     Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Bremžu kluču T798.00.00 piegādes konkurss”.
     Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 20. martam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.  Konkursam “Bremžu kluču T798.00.00 piegāde”, neatvērt  līdz  2014. gada 20. martam  plkst. 10.00”.
     Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Informācija pa tālr. 67234926, 28231950, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 20.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss