Latest news

Izvēlne

Konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegādi.

 “SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 25. martā  plkst.10.00 notiks konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegādi (Specifikācija pielikumā).
     Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi:  „Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegādes konkurss”.
     Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 25. martam  plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.  Konkursam “ Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu un agregātu piegāde”, neatvērt  līdz  2014. gada 25. martam  plkst. 10.00”.
     Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Informācija pa tālr. 67234926, 28231950, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv

 

Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums
p/k
1. Cilindrs 553 B gab. 24
2. Bremžu cilindrs Nr.507 B gab. 8
3. Kompresors KT-7 gab. 2
4. Relejs 404 gab. 14
5. Relejs 3RD gab. 8
6. Bremzes cilindrs TEP70.40-04U gab. 12
7. Gaisa sadalītāja (nosac. Nr. 270) galvenā daļa 270-023 (270.023-1) gab. 2
8. Bloķēšana 367 gab. 6
9. Zobrata pārvada apvalks 131.30.59.001 gab. 24
10. Autosakabe CA.3 gab. 14
11. Virsbūves balsts salikts 1990.30.33.011s gab. 24
12. Spole ALSN gab. 8
13. Dešifratoru DKSV-1, pastiprinātajs UK-25/50M-D 
ar kopkasti
kom. 22
14. MMKI bloks (UKBM) gab. 6
15. Vilces elektrodzenējs ED-118 AU 2 gab. 6
16. Regulators 10D100.36.sb3 gab. 2
17. Regulators 10D100.36.sb 2 gab. 2
18. Sūknis 10D100.27.101sb gab. 80
19. Bīdītājs D100.27.104sb gab. 80
20. Degvielas sūkņa vārpsta 10DG100.07.101sb gab. 4
21. Degvielas sūkņa pievads 11D45.147spč-2 gab. 2
22. Regulatora piedziņa D100.29sb gab. 2
23. Sūknis D49.107spč-2 gab. 16
24. Regulators 4-7.PC2спч-03 gab. 1
25. Reduktors 2TE116.40.35.001 gab. 1
26. Antivibrators 2D100.13.1sb3 gab. 2
27. Sekcija 7317-000 (R62.131.000) gab. 272
28. Izplūdes kolektors D100.18.104sb-1 Kr. gab. 2
29. Izplūdes kolektors D100.18.103sb-1 L gab. 2
30. Siltummainis 2TE10L.20.35.0125 gab. 2
31. Turbokompresors 4TK gab. 2
32. Rotors 40D-66-4sb5 gab. 2
33. Antivibrators 40D.12.spč-01 gab. 4
34. Sadales vārpsta 1D40.71.sb1 gab. 4
35. Siltumapmainis M62.99.34.002 gab. 2
36. Turbokopresors 1.6TK.00.000spč gab. 2
37. Ventilators 5D49.151spč gab. 2
38. Ūdens sūknis D49.123.spč gab. 2
39. Kolektors 2-5D49.169spč-1 komplektā ar gāzes caurulēm (kreisais, labais) gab. 2
40. Ūdens-eļļas dzesētājs 5XM.00.000-2 tipa gab. 1
41. Virzuļa gredzens (PDH) gab. 50
42. Vadaparāts 705 gab. 9
43. Eļļas rādītājs 6659.00 gab. 108
44. Lāpstiņa 5516.05 gab. 180
45. Sprostplāksne gab. 180
46. Blīvējums lūkai no kompresora puses PDH gab. 200
47. Sprausla 210658 gab. 8
48. Vārsts  211520 gab. 50
49. Ātrumdevējs  803670 gab. 10
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 25.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss