Latest news

Izvēlne

Konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu.

 “SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 11.martā  plkst.10.00 (pēc vietējā laika) notiks konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu (specifikācija pielikumā).
     Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi:  „Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanas konkurss.
     Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. 
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 11. martam  plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā.  
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”, neatvērt  līdz  2014. gada 11. martam  plkst. 10.00”.
     Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Informācija pa tālr. 67234926, 28231950, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv        

Tehniskā specifikācija

 

Nr.
p/k

Nosaukums Ceturksnis Kopējais daudzums 
(gab.)
II cet.
2014.g.
III cet.
2014.g.
IV cet.
2014.g.
I cet.
2015.g.
1. Enkurs GP-311 2 2 1 3 8
2. Enkurs ED-118 18 18 12 6 54
3. Enkurs A-706 3 3 2 1 9
4. Enkurs VS-652 1 3 2 3 9
5. Elektrodzinējs P-41 4 1 4 1 10
6. Elektrodzinējs P-21 4 2 1 2 9
7. Elektrodzinējs P-11 1 3 2 3 9
8. 10D100 kloķvārpstas slīpēšana 8 4 4 2 18
9. 10D100 bloka remonts 1 1 1  - 3
10. Enkurs ED-118 kolektora nomaiņa 6  - 6 6 18
11. Enkurs GP-312 1 2 3 1 7
12. 14D40 bloka remonts  -  - 4  - 4
13. ČME3 dzinējs TE-006 2 2 2  - 6
14. ČME3 dzinējs TE-006 (ar izolācijas            klases paaugstināšanu "H") 6 6 6 6 24
15. ČME3 2-mašīnu agregāta remonts - -  - 1 1
16. Elektrodzinējs SM-3008L 1 1 1 2 5
17. Elektrodzinējs MV-132ML 1 1 - 1 3
18. Elektrodzinējs SM-90L 1 1 2 1 5

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 11.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss