Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2014.gada 11.martāplkst.11.00 notiks konkurss par lokomotīvju akumulatoru bateriju  piegādi.       Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde”. 
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 11.marta  plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050.     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde”. Neatvērt  līdz  2014. gada 11.marta plkst.11.00”.
     Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
Informācija pa tālr. 67233641, 67234544, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Nr. p\k  

Nosaukums

 

Daudzums

 

Piegādes vieta

1. Akumulatoru baterija 32TH-450TM  

19

 

RSSL

2. Akumulatoru baterija AB 48TH-450TM  

3

 

RSSL

3. Akumulatoru baterija AB 75 KPH 150P 2
1
RSSL
RSSLI
4. Akumulatoru baterija 46 TPNŽ-550MU2  

12

 

RSSL

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 11.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss