Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda kapitālais remonts un modernizācija”.

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr.40003788351) paziņo, ka 2014.gada 6.martā plkst.10:30 notiks sarunu procedūra ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda kapitālais remonts un modernizācija”.
     Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi:“Sarunu procedūras ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda kapitālais remonts un modernizācija” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 6.martam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai ar publikāciju „Riteņpāru virpošanas darbagalda kapitālais remonts un modernizācija”, neatvērt līdz 2014. gada 6.martam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
Sarunu procedūras nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 6.Marts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss