Latest news

Izvēlne

Elektronisko ātrummērītāju piegāde 2M62U, 2TE116, ČME3M un TGM23B sērijas lokomotīvēm

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2014.gada 20.februārīplkst.11.00 notiks sarunu procedūra par elektronisko ātrummērītāju piegādi 2M62U, 2TE116, ČME3M un TGM23B sērijas lokomotīvēm. 
     Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: sarunu procedūrai „Elektronisko ātrummērītāju piegāde 2M62U, 2TE116, ČME3M un TGM23B sērijas lokomotīvēm”. 
     Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 20.februāra  plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050.     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai „Elektronisko ātrummērītāju piegāde 2M62U, 2TE116, ČME3M un TGM23B sērijas lokomotīvēm”. Neatvērt  līdz  2014. gada 20.februāra plkst.11.00”.
     Sarunu procedūras Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
Informācija pa tālr. 67233641, 67234544, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr. p\k Nosaukums Tips Projekta numurs Daudzums
1. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss 2M62U lokomotīvei КПД-3ПА/150-СМ-2-К1-50 ЦАКТ.402223.005-40 58
2. Elektroniskā ātrummērītāja uzstādīšanas projekts uz 2M62U     1
3. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss 2TE116 lokomotīvei КПД-3ПА/150-СМ-2-К1-50 ЦАКТ.402223.005-40 2
4. Elektroniskā ātrummērītāja uzstādīšanas projekts uz 2TE116     1
5. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss ČME3M lokomotīvei КПД-3ПВ/100-ДВ-ИП-2-50-1.0 ЦАКТ.402223.006-08 3
6. Atmiņas karte ČME3M lokomotīvei МПМЭ-1.0 ЦАКТ. 467532.015 9
7. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss TGM23B lokomotīvei КПД-3ПА/50-1-24-1.0 ЦАКТ.402223.005-78 1
8. Atmiņas karte TGM23B lokomotīvei МПМЭ-1.0 ЦАКТ. 467532.015 3
9. Ātrummērītāju pārbaudes stends ИПК-3/9 ЦАКТ.466219.007-09 1

 

Elektronisko ātrummērītāju specifikācija

Nr. p\k Nosaukums Daudzums
2M62U 2TE116 TGM23B
1. Vadīšanas bloks БУ-3ПА 58 2 1
2. Savienošanas panelis ПС-3П 58 2 1
3. Vadīšanas un salāgošanas bloks БУС-М 58 2 -
4. Pagrieziena leņķa devējs Л178/1.2 116 4 1
5. Pārspiediena devējs СТЭК-1-1.0-05 116 4 1
6. Mašīnista bremžu krāns ККМ-ЦДМИ 58 2 -
7. Montāžas daļu komplekts sastāvdaļu savienošanai 58 2 1
8. Montāžas daļu komplekts uzstādīšanai uz lokomotīves 58 2 1
9. Vadīšanas bloks БУ-3ПА 58 2 1
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 20.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss