Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Horizontālā izvirpošanas darbgalda ПР622Ф4 modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde un uzstādīšana.”

    SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” (Reģ. Nr.40003788351) paziņo, ka 2014.gada 18.februārī plkst.10:30 notiks sarunu procedūra ar publikāciju „Horizontālā izvirpošanas darbgalda ПР622Ф4 modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde un uzstādīšana.”.
     Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi:“Sarunu procedūras ar publikāciju „Horizontālā izvirpošanas darbgalda ПР622Ф4 modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde un uzstādīšana” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 18.februārim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai ar publikāciju „Horizontālā izvirpošanas darbgalda ПР622Ф4 modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde un uzstādīšana”, neatvērt līdz 2014. gada 18.februārim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
     Sarunu procedūras nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
     Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 18.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss