Latest news

Izvēlne

Konkurss par K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 18. februārī  plkst.10.00 notiks konkurss par K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegādi.
     Konkursa  dokumentu  saņemšanai  pretendentiem  jāpārskaita  dalības  maksa  – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB  Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegādes konkurss”.
     Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 18. februārim  plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI.  Konkursam “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde”, neatvērt  līdz  2014. gada 18.februārim  plkst. 10.00”.
     Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
     Informācija pa tālr. 67234926, 28231950, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 18.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss