Latest news

Izvēlne

Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde

  Produkcijas daudzums - 150 tonnas, piegādes termiņš - 2014. gada februāris – 2015. gada janvāris, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa EUR 70,00 plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklātā konkursa „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde” dalības maksa EUR 70,00 plus PVN”. 
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 30. janvārim plkst.11.00. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā,     214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Atklātā konkursa „Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde” iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2014.gada 30.janvārim, plkst. 11.00” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
     Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
     Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 30.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss