Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde 2014.gadam

 SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 30.janvārī plkst.10:00 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde 2014.gadam”.
     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde 2014.gadam” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 30.janvārim plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu bremžu sviru pārvadu rezerves daļu piegāde 2014.gadam”, neatvērt līdz2014. gada 30.janvārim, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

 

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums 
(gab.)
1 Bremzes kurpes pakare 100.40.080-2 1 000
2 Bremzes klucis M65.900 sb 9 000
3 Veltnītis   220 mm 100.40.013-0 550
4 Ieliktnis 100.40.028-01
T 258.001
35 000
5 Triangelis 100.40.010-2 sb 350
6 Gumijas metāla komplekts 100.41.029-0 300
7 Uzgrieznis M30 100.40.012-1 450
8 Vertikālā svira 100.40.050-0 sb 150
9 Vāks 100.10.003-0 1 500
10 Vāks 100.10.002-0 800

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 30.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss