Latest news

Izvēlne

Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumi

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 16.janvārī plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanu 2014.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 142.00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2014.gadā ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 16.janvāra plkst. 10.20, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2014.gadā” . Neatvērt līdz 2014. gada 16.janvāra plkst.10.30”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Atklāta konkursa „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un

utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2014.gadā” nolikuma

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.

p.k.

Bīstamo atkritumu nosaukums, kods Mērv. Daudz. Atkritumu izvešanas nosacījumi
  Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils
1. Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301) t 140 Pēc pieprasījuma
2. Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202) t 187 Otrdienas, piektdienas

Var uzstādīt lielākus konteinerus un izvest reizi mēnesī –izmaksu samazināšanas nolūkā

3. Luminiscences spuldzes

(klases kods 200121)

gab. 500 Pēc pieprasījuma
4. Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi (klases kods 160506) kg 25 Pēc pieprasījuma
5. Atsāļotāja dūņas (klases kods 050102) t 10 Pēc pieprasījuma
6. Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi

(klases kods 080111)

kg 43.4 Pēc pieprasījuma
  Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centrs, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne
1. Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām (klases kods 150202) t 1.2 Pēc pieprasījuma
2. Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301) t 5.0 Pēc pieprasījuma
  Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Rīgas iecirknis, Krustpils iela 24, Rīga
1. Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301) m3 195 Pēc pieprasījuma
2. Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (klases kods 191301) t 265.26 Pēc pieprasījuma
3. Adsorbenti, filtru materiāli

(tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām

(klases kods 150202)

t 16 Pēc pieprasījuma
4. Luminiscences spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases kods 200121) gab. 300 Pēc pieprasījuma
  Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils
1. Naftas produktu saturoši atkritumi (klases kods 160708) t 870 2 reizes mēnesī (atkritumu izvešanas apjoms vienā reizē ne mazāks kā 30 m3)
2. Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas (klases kods 190813) t 25 Pēc pieprasījuma
3. Adsorbenti, filtru materiāli

(tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar bīstamām vielām

(klases kods 150202)

t 8.5 Pēc pieprasījuma
4. Azbestu saturošās bremžu uzlikas (klases kods 160111) t 82.5 Pēc pieprasījuma
5. Iepakojums, kas satur bīstamus bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (klases kods 150110) t 0.5 Pēc pieprasījuma
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 16.Janvāris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss