Latest news

Izvēlne

Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE

Papildus informācija: 

Pievienots Grozījums Nr.1 (16.11.2020.)

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par metāla lūžņu pārdošanu

Izsoles priekšmets:

Metāla lūžņi saskaņā ar atklātās izsoles noteikumiem un Tehnisko specifikāciju:

Izsoles

 daļa

Nosaukums

Daudzums

(tonna)

Atrašanās vieta

1.

Skaida 16A

45

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV),

Varšavas iela 49, Daugavpils

2.

Negabarīts 5A

200

3.

Gabarīts 3A-Dz

200

4.

Skārds  12A

30

5.

Misiņa lūžņi

0.138

6.

Alumīnija lūžņi

2.287

7.

Vara lūžņi

0.022

8.

Negabarīts 5A

100

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD),

2.Preču iela 30, Daugavpils

9.

Gabarīts 3A

5

10.

Gabarīts 3A-Dz

16

11.

Skārds  12A

30

12.

Ķeta gabarīts 17A

8

13.

Elektrodzinēji

44

14.

Akumulatoru lūžņi Ni- Cd

4.6

15.

Akumulatoru lūžņi svina

1.1

16.

Negabarīts 5A

20

Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR), Krustpils iela 24, Rīga

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās  izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2020.gada 23.novembrim plkst.9.00. iesniedz Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx).

Atklātā izsole tiešsaistē:

2020.gada 24.novembrī plkst.10:00 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams. Izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei tiešsaistē laiks 2020.gada 24.novembrī no plkst.09:45 līdz plkst.10:00.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv un  www.rss.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2020.gada 23.Novembris plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss