Latest news

Izvēlne

14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D40.36.01.1 un citu rezerves daļu piegāde 2013.-2014.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 12. decembrī plkst.10.30 notiks

atklātais konkurss par 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D40.36.01.1 un citu rezerves daļu piegādi 2013.-2014.gadā (specifikācija pielikumā Nr.1).

  Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D40.36.01.1 un citu rezerves daļu piegāde 2013.-2014. gadā”. 

 Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

  Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 12. decembrim plkst. 10.20, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā . 

 Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D40.36.01.1 un citu rezerves daļu piegāde 2013.-2014. gadā”, neatvērt līdz 2013. gada 12. decembrim plkst. 10.30”.

 Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā . 

 Informācija pa tālr. 67234926, 28231950, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.”

 

 

 

  Pielikums Nr.1

 

 

 Техническая спецификация

             
Nr. Nosaukums, rasējuma Nr. Daudzums  

Tehniskie noteikumi

 
p/k (gab.)    
       
1. Cilindra ieliktnis 14D40.36.01.1 383 TUU32.01124483-003-2000  
2. Filtra elements "Narva 6-4-4" 4200  TU208 28-89  
3. Filtra elements Regotmas 540 D19mm 400    
                   

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 12.Decembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss