Latest news

Izvēlne

Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE

 

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par metāla lūžņu pārdošanu

Izsoles priekšmets: Metāla lūžņi saskaņā ar atklātās izsoles noteikumiem un Tehnisko specifikāciju:

 

Izsoles

 daļa

Nosaukums

Daudzums

(tonna)

Atrašanās vieta

1.

Skaida 16A

46

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV),

Varšavas iela 49, Daugavpils

2.

Negabarīts 5A

200

3.

Gabarīts 3A

100

4.

Skārds  12

40

5.

Gabarīts 3A

1.5

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD),

2.Preču iela 30, Daugavpils

6.

Gabarīts 3A-DZ

2.6

7.

Negabarīts 5A

8.4

8.

Ķeta gabarīts 17A

4.2

9.

Elektrodzinēji

23

10.

Akumulatoru lūžņi Ni- Cd

6.5

11.

Akumulatoru lūžņi svina

1

12.

Negabarīts 5A

30

Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR),

Krustpils iela 24, Rīga

13.

Akumulatoru lūžņi Ni- Cd

2.2

14.

Akumulatoru lūžņi svina

2

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2020.gada 01.jūlijam plkst.9.00. iesniedz Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx).

Atklātā izsole tiešsaistē:

2020.gada 02.jūlijā plkst.10:00 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, II stāvā, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot Skype for Business. Izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei tiešsaistē laiks 2020.gada 02.jūlijā no plkst.09:45 līdz plkst.10:00.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv un  www.rss.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2020.gada 1.Jūlijs plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss