Risku vadības politika | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Risku vadības politika

2020.gada 5.oktobrī stājās spēkā “Latvijas dzelzceļš” koncerna risku vadības politika. Tā nosaka galvenos pamatprincipus un atbildību sadalījumu visu koncerna sabiedrību risku pārvaldībā.

Politikas mērķis ir nodrošināat vienotu risku vadību koncernā nolūka noteikt vienotas prasības risku vadībai atbilstoši starptautiskajiem standartiem, labai korporatīvai praksei un Latvijas Republikas saistošajiem tiesību aktiem.

Risku vadības politikā noteiktie pamatprincipi:

  1. koncerna sabiedrību darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem;
  2. sistēmiska risku vadība veicina koncerna sabiedrību mērķu sasniegšanu, mazina risku iestāšanās varbūtību un/vai ietekmi vai nodrošina, ka šī riska varbūtība un/vai ietekme nepieaug;
  3. efektīva risku vadība ļauj savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālu kaitējumu Koncerna vai atsevišķas tā Sabiedrības reputācijai, finanšu situācijai un operatīvajai darbībai, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei.

RISKU VADĪBAS POLITIKA

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31