Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2020.gadā”

Papildus informācija: 

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (16.12.2019.)

Nolikumā precizēti 1.8.6. un 1.8.7.punkti

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2020.gadā”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 19.decembrim plkst.10:15, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” , Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 205.kabinetā, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 19.decembrī plkst.10:30, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” , Turgeņeva ielā 21, 2.stāvā, 219.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” , Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste Svetlana Juzāne,  tālruņa numurs: +371 67233825, e-pasta adrese: svetlana.juzane@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 19.Decembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss