Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana

“Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana”

Projekta identifikācijas numurs Nr.6.2.1.2/17/I/001

Projekta mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti, ieviešot vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmu.

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot vienotu vilcienu kustības plānošanas un vadības centru, ar kura palīdzību tiktu apvienotas tādas šobrīd paralēli strādājošas sistēmas kā, piemēram:

 • Vilcienu kustības vadības centrs;
 • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition);
 • Iekārtu attālināta vadība;
 • Datu pārraides sistēma;
 • Pasažieru informācijas apstrādes un apskaņošanas sistēma;
 • Telekomunikāciju sistēmas.

 

Realizējot projektu un izveidojot vienotu vilcienu kustības plānošanas un vadības centru, tiks:

 • Palielināta Latvijas dzelzceļa tīkla caurvedes spēja un kapacitāte;
 • Paaugstināts vilcienu satiksmes drošības līmenis;
 • Nodrošināta operatīva Latvijas dzelzceļa tīkla  uzraudzība un operatīva vilcienu kustības vadības lēmumu pieņemšana, t.sk. ārkārtas situācijās;
 • Radīti priekšnosacījumi, kas nepieciešami iespējamai Eiropas dzelzceļa kustības vadības sistēmas (ETCS) ieviešanai;
 • Būtiski uzlabota informācijas pieejamība pasažieriem;
 • Radīti priekšnosacījumi konkurētspējīgas un kvalitatīvas dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumu sniegšanai.

 

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2018.gada līdz 2023.gadam


Publikācijas datums: 28.12.2018.

Šobrīd projekta “Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana” ietvaros turpinās darbs pie pasūtītāja tehnisko prasību sagatavošanas projektēšanas/būvdarbu iepirkumam vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmai.

Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēma tiks izbūvēta Akmeņu ielā 21A, Rīgā, kas ļaus izbūvēt modernu, drošu un ērtu vilcienu kustības vadības centru publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai, nodrošinot VAS “Latvijas dzelzceļš” kā infrastruktūras pārvaldītāja funkciju izpildi, un vienlaicīgi  prasības funkcionālo un drošības sistēmu un personāla izvietojumam, telpu plānojumam, kā arī ēkas energoefektivitātei.

 

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30