Valdība apstiprina Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu pieciem gadiem | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Valdība apstiprina Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu pieciem gadiem

Ministru kabinets šodien, 5. novembrī apstiprināja Satiksmes ministrijas iesniegto plāna projektu "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018. – 2022. gadam” (Indikatīvais plāns).  Pamatojoties uz Indikatīvo plānu tiks noslēgts daudzgadu līgums starp Satiksmes ministriju (SM) un valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” (LDz).

INFOGRAFIKA

Indikatīvā plāna pamatnosacījums ir nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūru. Kopējo tīkla jaudu nav plānots palielināt, taču līdzekļi uzturēšanā un attīstības projektos tiek investēti, lai tiktu saglabāts esošais pakalpojumu apjoms un nemainīgi augsta kvalitāte.

Lai arī Indikatīvais plāns nav finanšu dokuments, plānā tiek definēts trīs pakāpju sistēmas modelis infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai. Pirmā pakāpe paredz likumā noteikto tirgus dalībnieku iesaisti infrastruktūras izmaksu segšanā. Otrā pakāpe nosaka LDz koncerna resursu izmantošanu finanšu līdzsvara nodrošināšanā, un tikai trešā pakāpe nepieciešamības gadījumā vai tautsaimniecības interesēs paredz valsts budžeta līdzekļu iesaisti.

Infrastruktūras pārvaldītājs (LDz) ar Indikatīvā plāna pieņemšanu un daudzgadu līguma apstiprināšanu nodrošinās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksas stabilitāti turpmākos piecus gadus. Tas garantē pārredzamību tranzīta nozares dalībniekiem un ļaus tiem slēgt piecu gadu līgumus ar kravu nosūtītājiem.

Apstiprinot Indikatīvo plānu, tiek izpildītas Dzelzceļa likuma 6. panta prasības, kas paredz, ka valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām. Vienlaikus tiek ievērotas Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtās daļas prasības – paredzēts noteikt infrastruktūras prasības un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara sasniegšanas mehānismu, valsts budžeta programmas 31.00.00 "Sabiedriskais transports" apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” ietvaros nodalīti atsevišķi finansēšanas plāni – finanšu līdzsvara nodrošināšanai, pasažieru dzelzceļa staciju un pieturas punktu infrastruktūras uzturēšanai un citiem mērķiem, tādējādi nodrošinot pārredzamību un stabilitāti arī tirgus dalībniekiem. Līdz ar plāna apstiprināšanu tiek paredzēta minimāla valsts budžeta līdzekļu iesaiste publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanā.

Infrastruktūras finansēšanas struktūra un procedūra, nozares investīciju projekti un pasākumi infrastruktūras izmaksu samazināšanai noregulēti Daudzgadu līgumā starp valsti un LDz.

 

Aivis Vincevs

Satiksmes ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciālists

Tālr.: 67028363,

e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31