Sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1.Nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, Luminor Bank AS, SWIFT kods NDEALV2X ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  piegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

2. Sarunu procedūras priekšmeta apraksts: lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde saskaņā ar nolikumu un Tehnisko specifikāciju (sk.nolikuma 2.pielikumu):

NPK/

Daļas Nr.

Preces nosaukums

Daudzums

(gab./kompl.)

1.

Akumulatora baterija 12V(180-185) Ah1000A

4 gab.

2.

Akumulatora baterija 19 KPH 265P

2 kompl.

3.

Akumulatora baterija 32TN-450-TMkomplektā ar akumulatora skābi

11 kompl.

4.

Akumulatora baterija 75KPH-150-P

4 kompl.

5.

Akumulatora baterija 48TN-450-TM

5 kompl.

6.

Akumulatora baterijas 50KPH-245-P vai baterija 50 SCH 244

8 kompl.

Piedāvājumu var iesniegt par katru sarunu procedūras priekšmetu daļu atsevišķi, vai visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

3. Preces piegādes:

3.1. termiņš: no līguma noslēgšanas dienas  līdz 2019.gada 31.decembrim (konkrētās preču partijas piegādes termiņš ir: 10 (desmit) kalendārās dienas no pircēja  rakstveidā pieprasījuma iesniegšanas dienas saskaņā ar prognozēto  piegādes grafiku (sk.nolikuma 2.pielikumu) (konkrēta piegāde var nesakrist ar prognozēto grafiku).

3.2. vietas:

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” struktūrvienība – Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD), 2.Preču ielā 30, Daugavpils, LV-5401, Latvija;

 - SIA “LDZ ritošā sastāva  serviss”  struktūrvienība  -  Rīgas lokomotīvju  remonta  centra  (RSSLR), Krustpils ielā 24, Rīga, LV-1057, Latvija.

4. Piedāvājuma nodrošinājums: kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

5. Līguma nodrošinājums: 5% no līguma summas.

6. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018. gada 25.janvārim plkst. 9.30 VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 (1.stāvā, 103.kabinetā).

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 25.janvārī plkst. 10.00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

6.Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Dana Cielēna, tālrunis +371 6723 4955, fakss: +371 6723 4250, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 25.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28