Sarunu procedūra ar publikāciju „Topogrāfiskā uzmērīšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Topogrāfiskā uzmērīšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana mērogā 1:500, ievērojot prasības VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras digitāli topogrāfiskajai uzmērīšanai (pieejamas nolikumā)  un līguma projekta nosacījumus (pieejami nolikumā):

Lotes

(daļas)

Objekta nosaukums

(valsts publiskās lietošanas dzelzceļa

infrastruktūras zemes nodalījuma joslas)

Platība

ha

Izpildes termiņš

1.

Posms “Pureņi – Mežvidi” no 408.8 km līdz 417.7 km (garums 8.9km)

64

01.08.2017.

Posms “Mežvidi – Ilzeņi” no 417.7 km līdz 424.9 km (garums 7.9km)

71

01.08.2017.

2.

Posms “Nidrica – Indra” no 452.0 km līdz 458.9 km (garums 6.9km)

60

01.08.2017.

Daugavpils - Šķirotava I ceļš ceļa pos. C.p. 524.205km-527.444km (garums 3.241 km) Izpildmērījums

8.13

01.07.2017.

3.

Posms “Madona – Gulbene” no 67.00 km līdz 72.50 km "B" tipa kapitālais remonts

48.52

01.06.2017.

4.

Ceļa posms “Lielvārde- Skrīveri”, 52.400km - 72.300 km (garums 19.825) Izpildmērījums

43.5

01.07.2017

Rīga, Krustpils iela, ēku demontāža SIA "LDZ Infrastruktūra”

0.5

01.06.2017.

Rīga, Augstrozes iela, ēku demontāža SIA "LDZ Infrastruktūra”

0.4

01.06.2017.

 

Kopējā uzmērāmā platība

296.05

 

Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par atsevišķu tā daļu/daļām (loti/lotēm) pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Topogrāfiskā uzmērīšana”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt (tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopijas uzrādīšanas)  VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 16.marta plkst. 9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 16.martā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  • ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz (jāveic naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā) arī piedāvājuma nodrošinājums 1000,00 EUR apmērā;

  • iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu: līguma nodrošinājuma summas iemaksu (valūta EUR) pasūtītāja bankas kontā 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālrunis: +371 67234920, fakss: +371 67234250, e-pasts: liene.popova@ldz.lv;

  • tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītājs Aivars Deksnis, tel.67234484, mob.29531983, e-pasts: aivars.deksnis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 16.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31