Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembu piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Dzelzceļa balasta slāņa granīta šķembas

 (frakcija no 31,5 mm līdz 63 mm) atbilstoši  LVS EN 13450+AC (2004.g.dec.) standartam vai tā ekvivalentam saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (sarunu procedūras nolikuma 2.pielikums)

tonnas

(t)

23 000

 

Sarunu procedūrā pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

 

Būtiskākie nosacījumi:

1. noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa:  EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi);

2. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma un satura piegādes;

3. pretendenta katra gada vidējais finanšu apgrozījums ir ne mazāk kā EUR 500 000.00 (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.

 

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv

Sarunu procedūras nolikuma dokumenti ir pieejami bez maksas.

 

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 24.martam, plkst. 09:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē;

 

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu atvēršana notiek 2017.gada 24.martā plkst. 10:00 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā Iepirkumu biroja telpās.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu, sarunu procedūras komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs:+371 67234933, faksa numurs:+371 67234250, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 24.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30