Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”.

Papildus informācija: 

Publicēta Papildus informācija: 

(02.07.2019. veikti grozījumi Nolikuma pakalpojumu sarakstā (un aprakstā), papildinot ar jaunu pakalpojumu “Nomas automobiļa aprīkošana ar GPS raidītāju”, kā arī pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš).

 

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Tehnoloģiskā autotransporta pilna servisa noma SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”  (turpmāk - sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets:

1.1. Jauna autotransporta (1 automobilis) pilna servisa noma saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tā pielikumiem (lūdzu skat. nolikumu ar Tehnisko specifikāciju šī sludinājuma pielikumā).

1.2. Pretendentam visā nomas darbības periodā jānodrošina šādi pilna servisa nomas pakalpojumi (detalizētu pakalpojumu aprakstu sk. nolikuma pielikumā Nr.4):

 1. OCTA apdrošināšana;

 2. KASKO apdrošināšana;

 3. Apdrošināšanas gadījumu administrēšana;

 4. Līdzvērtīgs aizvietošanas automobilis;

 5. Tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana un administrēšana;

 6. Transportlīdzekļa reģistrācija, numurzīmes, apskates uzlīme;

 7. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;

 8. Tehniskā apskate;

 9. Ziemas un vasaras riepas, to glabāšana un maiņa;

 10. Diennakts palīdzības dienests;

 11. Klientu apkalpošana;

 12. Klientu apkalpošana PLUS (izvēles).

 13. Nomas automobiļa aprīkošana ar GPS raidītāju.

1.3.Nomas periods: 36 mēneši.

1.4.Piegādes termiņš: līdz 3 mēnešiem.

1.5.Paredzamais nobraukums: 200 000 km.

1.6.Pretendents nodrošina nomāto automobiļu atbilstību Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.106 “Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” un Ministru kabineta 22.12.2009.noteikumu Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām. CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā – atbilstoši Euro 6 prasībām.

1.7.Pakalpojuma izpildes vieta: Latvijas Republika.

2. Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

2.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

3. Piedāvājuma nodrošinājums un līguma nodrošinājums:

3.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma prasībām par summu 900.00 EUR (deviņi simti euro) apmērā.

3.2. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas.

4. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

4.1. Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 16.jūlija 18.jūlija, plkst. 09.45, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

4.2. Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 16.jūlijā 18.jūlijā, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

5. Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Agate Kucenko, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: agate.kucenko@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 18.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31