Sarunu procedūra ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salā”

Papildus informācija: 

Veiktas izmaiņas iepirkuma piegādes apjomā un  piedāvājumu iesniegšanas termiņā (28.05.2019.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sadzīves moduļu (konteineru) piegāde, t.sk., uzstādīšana Krievu salā” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: 3 sadzīves moduļu - konteineru  izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Krievu salā saskaņā ar Specifikāciju un līguma noteikumiem.

Sarunu procedūras priekšmeta detalizāciju skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 338.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa, epasta un faksa numuru).

Sarunu procedūras nolikums pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019.gada 7.jūnijam,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 7.jūnijā, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: līdz 2019.gada 30.septembrim, Rīga, Krievu sala.

Papildus informācija:

- piedāvājuma nodrošinājuma summa 500 EUR apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā.

- līguma izpildei ir nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceri saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

- nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta drošības apliecība.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 7.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31