Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņtraktora un dabīgās saaudzes pļaušanas iekārtu (darbam meža apstākļos) iegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Riteņtraktora un dabīgās saaudzes pļaušanas iekārtu (darbam meža apstākļos) iegāde”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš”  izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Riteņtraktora un dabīgās saaudzes pļaušanas iekārtu (darbam meža apstākļos) iegāde” (turpmāk - sarunu procedūra).

1. Sarunu procedūras priekšmets: riteņtraktora un dabīgās saaudzes pļaušanas iekārtu (darbam meža apstākļos) iegāde (sīkāku aprakstu sk. sarunu procedūras nolikuma tehniskajā specifikācijā).

 

LotesNr.

p.k.

Sarunu procedūras priekšmets

Daudzums

(gab.)

1.

Riteņtraktors

1

2.

Iekārta: meža smalcinātājs krūmu pļaušanai aizaugušās teritorijās

1

3.

Iekārta: izlices - grāvju un slīpu virsmu pļāvējs/smalcinātājs krūmu pļaušanai aizaugušās teritorijās

1

 

1.1. piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par sarunu procedūras priekšmeta katru loti pilnā apjomā;

 

1.2. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā (saņēmēju un konta Nr. sk. sarunu procedūras nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai „Riteņtraktora un dabīgās saaudzes pļaušanas iekārtu (darbam meža apstākļos) iegāde” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.8.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā;

 

1.3. piedāvājuma nodrošinājuma summa noteikta 2000.00 EUR. Valūta, kādā nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, ir EUR;

 

1.4. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

2. Preces piegādes (līguma izpildes) termiņš:

līdz 2017.gada 30.septembrim.

 

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

 

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv (laika posmā līdz 24.04.2017.) vai natalija@volohova.ldz.lv (laika posmā pēc 24.04.2017.);

 

3.2. pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: Sarunu procedūrai ar publikāciju „Riteņtraktora un dabīgās saaudzes pļaušanas iekārtu (darbam meža apstākļos) iegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam (6.1.punktā norādītajai kontaktpersonai vai 3.1.punktā minētajā adresē klātienē esošajai personai) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 3.maija plkst. 13.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2017.gada 3.maijā, plkst. 14.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

6.1. organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: laika posmā līdz 24.04.2017. iepirkuma komisijas sekretāres aizvietotāja - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālruņa numurs: +371 67234936, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv un laika posmā pēc 24.04.2017. iepirkuma komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālruņa numurs: +371 67233850, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: natalija@volohova.ldz.lv;

6.2. tehniskos jautājumos: VAS “Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Nodalījuma joslas apsaimniekošanas daļas vadītājs Matīss Šalmis, tālrunis: +37167234728, +371 27895460, e-pasta adrese: matiss.salmis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 3.Maijs plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31