Sarunu procedūra ar publikāciju “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju elektronisko ātrummērītāju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju elektronisko ātrummērītāju piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju elektronisko ātrummērītāju piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra) SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – Pircējs) vajadzībām.

Līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un Pircēju.

1. Sarunu procedūras priekšmets un apjoms:

 Sarunu procedūras priekšmets

Termiņš un piegādes vietas

26 (divdesmit sešu) КПД-3ПВ/150-ДВ-ИП-2-50 (ЦАКТ.402223.006) tipa elektronisko  ātrummērītāju komplektu piegāde 2M62UM sērijas dīzeļlokomotīvēm saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piegādes termiņš: līdz 2017.gada 29.decembrim.

Piegādes vietas: 2.Preču ielā 30, Daugavpilī, LV-5401 un Krustpils ielā 24, Rīgā, LV-1057.

 

2. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

3. Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

4. Kopā ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir  EUR 3 000.00 (trīs tūkstoši euro) EUR

5. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Modernizējamo 2M62UM dīzeļlokomotīvju elektronisko ātrummērītāju piegāde” SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pasūtītājam maksājuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras un attiecīgā piegādātāja nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vaipiegādātājs, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

6. Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras uzaicinājumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

7. Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2016.gada 25.novembrim plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

8. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta – 2016.gada 25.novembrī plkst.10.00.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2016.gada 25.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30