Sarunu procedūra ar publikāciju “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde”

Saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: Marķētās dīzeļdegvielas piegāde pasūtītāja objektiem saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

Preces piegādes izpilde:

  • termiņš: līdz 2018.gada 30.maijam vai līdz saistību pilnīgai izpildei;

  • piegādes vietassaskaņā ar sarunu procedūras nolikumu;

  • prognozējamais apjoms - 246 750 litri kopā.

Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Ieinteresētajiem piegādātājiem: pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, banka: „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde”", un jāuzrāda vai jānosūta pasūtītājam (pasūtītāja kontaktpersonai (skat.zemāk)) pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā.

 Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Noteikta piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 2 000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (papīra formā) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

  • piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz: līdz 2017.gada 31.jūlija plkst.9.30;
  • piedāvājumus sarunu procedūrai atver:  2017.gada 31.jūlijā plkst.10.00 (Rīgā, Gogoļa ielā 3, 344.kab.).

Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu vecākā speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 67234933, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2017.gada 31.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš