Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde saskaņā ar līguma specifikāciju:

 Nr.p.k.

Preces nosaukums

Mēr-vienība

Dau-dzums

Daļa Nr.1.Kontakttīkla armatūras un detaļas, t.sk.:

1.1.

Kompensatora bloks КС-041

gab.

20

1.2.

Stigu spaile KC-046

gab.

100

1.3.

Atsperu troses spaile KC-048-3

gab.

20

1.4.

Fiksējoša spaile KC-049

gab.

210

1.5.

Vidēja spaile KC-051-2

gab.

100

1.6.

Barošanas spaile KC-053-2

gab.

140

1.7.

Savienotājspaile KC-054

gab.

30

1.8.

Savienotājspaile KC-054-2

gab.

20

1.9.

Savienotājspaile KC-055

gab.

140

1.10.

Savienotājspaile KC-055-2 (КС-325-1)

gab.

30

1.11.

Savienotājspaile KC-056 (КС-326)

gab.

10

1.12.

Spaile KC-059-10 (КС-321-2)

gab.

40

1.13.

Vara vadu koušs KC-063

gab.

400

1.14.

Zemējuma vada šķiliņveida spaile KC-066-1

gab.

200

1.15.

Barošanas  pārējas spaile KC-069-1 (КС-331)

gab.

30

1.16.

Āķbultskrūve KC-107 (КБ20/230)

gab.

50

1.17.

Papildus fiksators KC-109

gab.

40

1.18.

Savienota tiešā fiksatora statnis KC-115

gab.

50

1.19.

Fiksatora kronšteins  KC-144

gab.

55

1.20.

Savienotā pretējā fiksatora statnis KC-116

gab.

50

1.21.

Augšēja apskava KC-129

gab.

5

1.22.

Apakšēja apskava KC-130

gab.

5

1.23.

Profila izolācija zemējuma tips I OTU 32-4526-33

gab.

145

1.24.

Kontakttīkla balstu zemējums KP-65-2 (4 m)

gab.

65

1.25.

Divu kontakttīkla vadu svira KC-158

gab.

10

1.26.

Bloku un polispastu komplekts КБП -3-30

gab.

5

1.27.

Divkarša stienis УКС 02850-03 L=1840mm

gab.

5

1.28.

Svaru merinātāja balstenis УКС 00601

gab.

5

1.29.

Troses svaru merinātājs (komplektā) УКС 02860

gab.

5

1.30.

Zemējuma apskava rasējums 1063-3.09.00CБ

gab.

13

1.31.

Izolējoša kants 110mm

gab.

95

1.32.

Pārnēsājamā zemējuma ierīce     УЗП vai ekvivalents

gab.

10

Daļa Nr.2. Izstrādājumi, t.sk.:

2.1.

3.3kV kontakttīkla ragizlādnis

gab.

4

2.2.

Polimēra izlādnis  ЗЕК7 090-4СВ4 vai ekvivalents

gab.

4

2.3.

Pārsprieguma novadītājs ЗЕК7-150-4СС4 vai ekvivalents

gab.

20

2.4.

Pārsprieguma novadītājs POLIM D12N vai ekvivalents

gab.

47

2.5.

Pārsprieguma novadītājs LOVOS 5/660

gab.

60

2.6.

Aaizsardzības iekārtas pret pārdegumiem УЗП-1 vai ekvivalents

gab.

2

2.7.

Dzirksteļspraugs ИПМ-62-2  vai ekvivalents

gab.

125

2.8.

Dzīnejs УЛ-062У4:8000 apg./min ~230 250W

gab.

6

2.9.

Frikcions УМП-УХЛ pievadām

gab.

6

2.10.

Drošinātājatdalītāja kūstošo ieliktnis SMIA-KR 6A

gab.

30

2.11.

Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.1-10-2-20 У1

gab.

10

2.12.

Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.1-10-3,2-20 У1

gab.

16

2.13.

Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.1-10-31.5-12.5 У3

gab.

3

2.14.

Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10 (ПКН-10) 0,5А

gab.

20

2.15.

Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10 (ПКН-10) 1А

gab.

30

2.16.

ПКН-П-10 drošinātāja korpuss 2A

gab.

50

Daļa Nr.3.Atdalītāji, t.sk.:

3.1.

Trīspolu atdalītājs РЛНД-I-10.IV/400Н УХЛ1 ar rokpiedziņu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem

gab.

7

3.2.

Trīspolu atdalītājs РЛНД-I-10.IV/400Н УХЛ1 bez rokpiedziņas ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem

gab.

13

3.3.

Divpolu atdalītājs РЛНД-10/400 УХЛ1 ar rokpiedziņu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem

gab.

15

3.4.

Trīspolu atdalītājs LSP-10 ar rokpievadu horizontāla montāžai

gab.

1

Daļa Nr.4.Strāvmaiņi un spriegummaiņi, t.sk.

4.1.

Strāvmainis CTS-12S 600/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

3

4.2.

Strāvmainis CTS-12S 30/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

6

4.3.

Strāvmainis CTS-12S 50/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

3

4.4.

Strāvmainis CTS-12S 40/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

3

4.5.

Strāvmainis CTS-12S 15/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

3

4.6.

Strāvmainis CTS-12S 5/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

6

4.7.

Strāvmainis CTS-12S 100/5/5A 20VA 0.5FS10 25VA 5P10 (A;B;C)

gab.

6

4.8.

Spriegummainis VTS-12 11000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P

gab.

3

4.9.

Spriegummainis VTS-12 6000/√3//100√3/100/3V 50VA 0.5 75VA 6P

gab.

37

Daļa Nr.5.Transformatori, t.sk.:

5.1.

Spēka transformators ТМГ 250kVa 0.23/0.4 kV Δ/Y0,11gr (izpilde pēc eiropas normām ar augšējā vāka sazemējumu)

gab.

1

5.2.

Vienfāzes sausais transformators ОЛ 1,25kVA/10kV

gab.

4

 

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt var tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju  „Kontakttīkla detaļu, izstrādājumu, atdalītāju un transformatoru piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 12.maija plkst. 10.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 12.maijā, plkst.11.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

 

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.   Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR, ja piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000,00 EUR bez PVN.

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Piedāvājuma  un līguma nodrošinājums iesniedzams kā iemaksa naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2017.gada 12.Maijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31