Sarunu procedūra ar publikāciju “Koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana” (turpmāk – sarunu procedūra).

  1. Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

  2. Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

    pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi: „Sarunu procedūrai ar publikāciju „Koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana”, un jāuzrāda pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā.

    Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atmaksāta.

  3. Ieinteresētais piegādātājs ar nolikumu var iepazīties (bet to var saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai).Sarunu procedūras dokumentus ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā sarunu procedūras nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz kontaktpersonas e-pasta adresi;

  4. Pretendents piedāvājumu var iesniegt gan par visu s priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām (lotēm) pilnā apjomā.

  5. Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 2000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā.

Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā, maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums sarunu procedūrai ar publikāciju „Koku, krūmu izciršana un dabīgās saaudzes novākšana” un ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

6. Piedāvājumu iesniegšana: Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 28.martam plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

7. Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūrai notiek 2018.gada 28.martam, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

8. Pasūtītāja kontaktpersona: Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre – VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 67234933, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2018.gada 28.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30