Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroapgādes līniju izolatoru piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroapgādes līniju izolatoru piegāde”

VAS  “Latvijas  dzelzceļš”  izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Elektroapgādes līniju izolatoru piegāde”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: elektroapgādes līniju izolatoru piegāde (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā):

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Daudzums,     gab.

 
 

1.

Līnijas balstizolators ЛОСК-12.5/10-III-20

(LOSK-12.5/10-III-20) vai ekvivalents

845

 

2.

Līnijas izolators ЛК-70/10-IV-1-ГС СЗА-VII

(LK-70/10-IV-1-ГS SЗА-VII) vai ekvivalents

106

 

3.

Līnijas izolators ЛК-70/10-IV-1-СС СЗА-VII

(LK-70/10-IV-1-SS SЗА-VII) vai ekvivalents

72

 

4.

Spriegošanas izolators НСПКр 120-3/0,8-ДУУ СЗА-VII

(NSPKr 120-3/0,8-DUU SZA-VII)

vai ekvivalents

10

 

5.

Spriegošanas izolators НСПКр 120-3/0,8-ДГУ СЗА-VII

(NSPKr 120-3/0,8-DGU SZA-VII)

vai ekvivalents

10

 

6.

Piekarizolators ПСПКр 70-3/0,6-ДГУ СЗА-VII

(PSPKr 70-3/0,6-ДGU SZA-VII) vai ekvivalents

100

 

7.

Piekarizolators ПСПКр 70-3/0,6-ДГП СЗА-VII

(PSPKr 70-3/0,6-ДGP SZA-VII) vai ekvivalents

20

 

8.

Fiksatorizolators ФСПКр 120-3/0,6-Д СЗА-VII  

(FSPKr 120-3/0,6-Д SZA-VII) vai ekvivalents

100

 

9.

Sekciju izolators ИС-3М-80-3 (IS-3М-80-3)

2

 

10.

Balsta izolators ОСК-12.5-35-Г-2-УХЛ-1

(ОSK-12.5-35-G-2-UHL-1) vai ekvivalents

38

 

11.

Caurvadizolators ИПК-10/1600-12.5 IV/IV УХЛ1

(IPK-10/1600-12.5 IV/IV UHL1)

vai ekvivalents

14

 

12.

Balsta izolators ОСК-6-10-ВОЗ-1-УХЛ-1

(OSK-6-10-VOZ-1-UHL-1) vai ekvivalents

168

 

13.

Balstizolators ШСК 12.5-10-4 УХЛ1

(ŠSK 12.5-10-4 UHL1) vai ekvivalents

75

 

 

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

                                                                                                          

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai “Elektroapgādes līniju izolatoru piegāde” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: natalija.volohova@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 19.aprīļa plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 19.aprīlī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā. Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā, Latvijā.

 

Papildus informācija:

1.piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 1000,00 EUR;

2.piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;

3.iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālruņa numurs: +371 67233850, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 19.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31