Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju  “Darba apģērbu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra) “Latvijas dzelzceļš”  koncerna  (VAS "Latvijas dzelzceļš" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065) un tā atkarīgo sabiedrību: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”  (vienotais reģistrācijas Nr.40003788351) SIA “LDZ infrastruktūra” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003788258), SIA “LDZ Cargo” (vienotais  reģistrācijas Nr. 40003788421)) vajadzībām.

Sarunu procedūras priekšmeta (darba apģērbu) apraksts un apjoms:

Da-ļas Nr.

Sarunu procedūras priekšmets

Mēr-vienība

Dau-dzums

1.

Kokvilnas darba uzvalks tumši zilā krāsā

kompl.

1306

2.

Paaugstinātas redzamības darba uzvalks tumši zilā un fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

kompl.

4176

3.

Paaugstinātas redzamības darba uzvalks tumši zilā un fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

kompl.

930

4.

Paaugstinātas redzamības darba uzvalks tumši zilā un fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

kompl.

205

5.

Darba uzvalks tumši zaļā krāsā

kompl.

44

6.

Paaugstinātas redzamības siltais darba uzvalks tumši zilā un fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

kompl.

1758

7.

Paaugstinātas redzamības siltais darba uzvalks tumši zilā un fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

kompl.

477

8.

Siltā darba jaka tumši zilā krāsā

gab.

376

9.

Paaugstinātas redzamības siltā darba jaka tumši zilā un fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

gab.

297

 10.

Paaugstinātas redzamības signālveste fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

gab.

3866

 11.

Silta vatētā jaka tumši zilā krāsā

gab.

165

    12.

Paaugstinātas redzamības lietusuzvalks  fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

kompl.

1420

  13.

Paaugstinātas redzamības lietusmētelis fluorescējoši sarkanā-oranžā krāsā

gab.

1002

  14.

Lietusmētelis

gab.

74

  15.

Darba halāts

gab.

292

   16.

Paaugstinātas redzamības siltais darba uzvalks tumši zilā un fluoriscējoši sarkanā–oranžā krāsā

kompl.

82

  17.

Siltā darba jaka tumši zaļā krāsā

gab.

40

    18.

Jaka lokomotīvju brigādes darbiniekiem

gab.

10

   19.

Jaka lokomotīvju brigādes darbiniekiem

gab.

10

   20.

Bikses lokomotīvju brigādes darbiniekiem

gab.

20

 21.

T-veida polo krekls

gab.

20

 22.

Polo krekls ar garām piedurknēm

gab.

20

 23.

Metinātāja darba uzvalks

kompl.

131

   24.

T-veida krekls sarkani-oranžā krāsā ar gaismu atstarojošām lentām

gab.

3064

 

 

Sarunu procedūras priekšmetam (darba apģērbam) jāatbilst 2002.gada 20.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” prasībām, auduma tehniskajām prasībām un  aprakstiem. Sarunu procedūras dokumentos (nolikumā) ir ietverti apraksti, kuros ir norādītas obligātās pamatprasības darba apģērbam pēc kurām obligāti jāvadās un kuras jāievēro, bet aprakstos pievienotajām skicēm ir tikai vizuāla ieteikuma raksturs. Pretendentam ir tiesības papildināt savus paraugus ar nebūtiskām izmaiņām.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

            Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikumu) saņemšanu:

            Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras dokumentu saņemšanu  85,00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras dokumentus, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle” VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras dokumentu saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

 

            Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 28.augusta plkst. 9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533.kabinetā, Rīgā.

            Darba apģērbu paraugi iesniedzami līdz 2015.gada 28.augusta plkst.9.30, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 539.kabinetā, Rīgā, LV-1547.

            Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 28.augustā, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 535.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

1) organizatoriskos jautājumos – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv;

2) tehniskos jautājumos – VAS “Latvijas dzelzceļš”  Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības projektēšanas un investīciju daļas galvenā speciāliste Dace Kārkle, tālruņa numurs: +371 67233780,  e-pasta adrese: dace.karkle@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2015.gada 28.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30