Sarunu procedūra ar publikāciju “Caurtekas remonts posmā Inčukalns-Sigulda” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Caurtekas remonts posmā Inčukalns-Sigulda”

Papildus informācija: 

(27.02.2019. - pagarināts piedāvājuma iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Caurtekas remonts posmā Inčukalns-Sigulda” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: akmens/dzelzsbetona caurtekas 49+147.km remonts posmā Inčukalns – Sigulda.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, pilnā apjomā.

Tehniskās specifikācijas un līguma nosacījumi: atbilstoši sarunu procedūras nolikumam.

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 1000.00 EUR apmērā (jāveic kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā).

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā un jābūt sertificētam būvdarbu vadīšanā.

Pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē- pretendentam izsniegta Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas Drošības apliecība (Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti un veicamajam darbu apjomam nepieciešams).

Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas pasūtītāja bankas kontā vai iesniedz kā bankas garantiju.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: iveta.cerina@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 15.marta, plkst.09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 15.martā, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Ceriņa, tālrunis +371 67234925, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: iveta.cerina@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 15.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31