Sarunu procedūra ar publikāciju “Autoceļu ar dzelzceļu krustojumiem kustības slēgšana SIA “LDZ infrastruktūra” pamatdarbības nodrošināšanai” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Autoceļu ar dzelzceļu krustojumiem kustības slēgšana SIA “LDZ infrastruktūra” pamatdarbības nodrošināšanai”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina  sarunu procedūru ar publikāciju “Autoceļu ar dzelzceļu krustojumiem kustības slēgšana SIA “LDZ infrastruktūra” pamatdarbības nodrošināšanai” (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā specifikācijā):

Daļas (Posma)

Nr.

                  Dzelzceļa pārbrauktuvju posmu nosaukums,

 kur tiks veikti darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums)

1

Posms Ogre - Lielvārde

2.

Posms Dubulti – Sloka un st. Ķemeri

3.

Posms Skangaļi – Kārsava - Pureni

4.

Posms Madona - Gulbene

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan par sarunu procedūras priekšmeta katru daļu (posmu) pilnā apjomā.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai “Autoceļu ar dzelzceļu krustojumiem kustības slēgšana SIA “LDZ infrastruktūra” pamatdarbības nodrošināšanai” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzradīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: natalija.volohova@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 5.aprīļa plkst.9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā), Rīgā, Latvijā. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 5.aprīlī, plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā. Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā, Latvijā.

     Papildus informācija:

1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 1000,00 EUR, ja, iesniedzot piedāvājumu par vairākām sarunu procedūras priekšmeta daļām (posmiem), piedāvājuma kopējā summa pārsniedz 10 000,00 EUR bez PVN;

2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā kredītiestādes izsniegtas garantijas veidā vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pircēja bankas kontā.  Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR;

3.iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5 % apmērā no līguma summas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālruņa numurs: +371 67233850, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 5.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30