Pasažieru staciju lietošanas noteikumi | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Pasažieru staciju lietošanas noteikumi

Pasažieru staciju lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Pasažieru staciju lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi, izdoti, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 5.panta 2.1  daļu, 12.1 panta 1. daļu un 3.daļas 3.apakšpunktu, kā arī 19.pantu.

1.2. Šo Noteikumu izpratnē „Pasažieru stacijas” nozīmē valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš” piederošās pasažieru stacijas, kas ir dzelzceļa infrastruktūras objektu kopums, pieturas punkti - to ēkas, inženierbūves un aprīkojums.

1.3. Pasažieru staciju saraksts ir pievienots šo Noteikumu pielikumā.

1.4. Noteikumi reglamentē fizisku un juridisku personu uzvedības normas, uzturoties Pasažieru stacijās. 

1.5. Pasažieru stacijas ir paredzētas sabiedriskā transporta infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai. Pieturas punkti Pasažieru stacijās ir vieta, kur apstājas vilciens un kas paredzēts tikai pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai.

1.6. Pasažieru stacijās ir nepieciešams ievērot sabiedrībā pieņemtās vispārējās uzvedības normas, tīrību, kārtību un savstarpējo attiecību kultūru.

1.7. Noteikumu neievērošanas gadījumā pārkāpēji var tikt saukti pie administratīvās atbildības spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

2. Aizliegumi un ierobežojumi Pasažieru stacijās

 

2.1. Pasažieru stacijās ir aizliegts:

2.1.1. uzvesties vai rīkoties veidā, veikt citas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas veselību un dzīvību;

2.1.2. spļaut, izmest un atstāt atkritumus tam neparedzētās vietās;

2.1.3. nakšņot vai ilgstoši gulēt, kāpt ar kājām uz soliņiem, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;

2.1.4. trokšņot;

2.1.5. uzmākties ar ubagošanu un/vai zīlēšanu;

2.1.6. atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, izņemot speciāli atļautās vietās, kur alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas;

2.1.7. izturēties aizskaroši, rupji pret apkārtējiem, lietot alkoholiskos dzērienus ārpus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpām, kā arī lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas jebkur stacijā un tās teritorijā;

2.1.8. ar savu rīcību traucēt citas personas;

2.1.9. smēķēt, aizdedzināt šķiltavas un sērkociņus;

2.1.10. lietot pirotehniskos izstrādājumus;

2.1.11. atrasties smērējošā vai smakojošā apģērbā, kā arī  lietot pārtikas vai ķīmiskas preces, kas var bojāt vai smērēt ēkas un citu personu apģērbu;

2.1.12. aizšķērsot vai citādi traucēt kustību koplietošanas telpās  - gājēju tuneļos, koridoros un kāpņu telpās, stacijas pasažieru zālēs;

2.1.13. sēdēt uz trepju margām;

2.1.14. braukt ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot personas ar ierobežotu mobilitāti ar speciālajiem pārvietošanās līdzekļiem;

2.1.15. vest suni bez pavadas vai uzpurņa;

2.1.16. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā apzīmēt vai bojāt Pasažieru stacijas ēkas, tās elementus, staciju vai pieturas punktu aprīkojumu;

2.1.17. bojāt un pārvietot izvietotās aizlieguma, ierobežojuma un informācijas zīmes;

2.1.18. ienest telpās un novietot pie inženierbūvēm viegli uzliesmojošas vielas;

2.1.19. atstāt personīgās mantas bez uzraudzības;

2.1.20. atrasties tuvāk par 0,5 metriem no perona malas pēc paziņojuma par vilciena pienākšanu vai vilcienu padošanu līdz tā pilnīgas apstāšanās brīdim;

2.1.21. atrasties uz sliežu ceļiem vai šķērsot tos tam neparedzētās vietās;

2.1.22. bojāt sliedes, būves un dzelzceļa aprīkojumu, ritošo sastāvu, kā arī veikt citas darbības, kā rezultātā tiek traucēta vilcienu kustības grafika nodrošināšana vai traucēta kustības drošība uz dzelzceļa.

 

2.2. Bez iepriekšējas saskaņošanas ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Pasažieru stacijās ir aizliegts:

2.2.1. izvietot reklāmas vai paziņojumus, kā arī veikt tirgvedības pasākumus;

2.2.2. filmēt un fotografēt ar profesionālo foto un video aparatūru;

2.2.3. organizēt publiskos pasākumus;

2.2.4. spēlēt mūzikas instrumentus;

2.2.5. atskaņot skaļu mūziku vai citus skaņu ierakstus;

2.2.6. vākt naudas līdzekļus vai dāvanas. 

 

 

 

staciju_noteikumi.doc .doc 126kb

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31