Latest news

Izvēlne

Pārtraukts atklātais konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība”

Pārskatot VAS "Latvijas dzelzceļš'"  (LDz) projektu prioritātes, projektu īstenošanas iespējas un neatliekamību, VAS “Latvijas dzelzceļš” ir pieņēmis lēmumu projekta “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība” īstenošanu pašlaik atlikt un iekļaut to priekšlikumos ES fondu līdzekļu piesaistei nākamajā ES fondu plānošanas periodā 2021.-2027.gadam, tādējādi pašlaik atklātais konkurss “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība” tiek pārtraukts.

LDz turpina šādu projektu īstenošanu ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu: 

•           Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija; 

•           Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija; 

•           Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība.

Turklāt tuvākajā laikā LDz plāno sagatavot projektu “Dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūras modernizācija” Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei.