Pārrunā Eirāzijas atšķirīgo dzelzceļa telpu sadarbības iespējas | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Pārrunā Eirāzijas atšķirīgo dzelzceļa telpu sadarbības iespējas

Aprīļa sākumā notikušās OECD Starptautiskā transporta foruma konferences ietvaros VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz), tās meitassabiedrības SIA "LDZ Loģistika" un SIA “LDZ Cargo”, kā arī Satiksmes ministrijas un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas eksperti tikās ar Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizāciju (OTIF), lai pārrunātu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu izaicinājumus Eiropā – tostarp to organizēšanas specifiku 1435 mm un 1520 mm sliežu platuma teritorijās.

OTIF uztur Konvenciju par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kurai Latvija pievienojās 1999.gadā. Pavisam ir 46 COTIF dalībvalstis, ieskaitot 26 ES dalībvalstis (izņemot Kipru un Maltu). Vienlaikus Latvijā ir spēkā Nolīgums par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS), kas regulē sadarbību ar citām 1520 mm sliežu platuma valstīm.

LDz prezidents Edvīns Bērziņš OTIF ģenerālsekretāram Fransuā Davennem (François Davenne) uzsvēra: “Latvija ir gan Eiropas Savienības, gan OTIF dalībvalsts, līdz ar to savā darbībā ievēro šo organizāciju regulējumu. Tomēr liela daļa mūsu darbības joprojām cieši saistīta ar pārvadājumiem no Krievijas vai caur to, līdz ar to mums saistošs ir arī SMGS regulējums. Papildus tam tuvākajā nākotnē tiks īstenots “Rail Baltica” projekts, kura rezultātā Baltijas valstīs tiks izveidota jauna infrastruktūra, kādas šeit līdz šim nav bijis. Tas nozīmē, ka jārod veids, kā nodrošināt gan esošo regulējumu ievērošanu, gan efektīvi nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu pēc vienotas pieejas un digitālā veidā, jo, attīstoties starptautiskajiem pārvadājumiem, arvien vairāk sastopamies ar to, ka esam posms pārvadājumos, kas ietver abas sistēmas.”

Tikšanās laikā tika uzsvērts, ka kopš Latvijas pievienošanās OTIF pagaidām vēl ir pārvadāts salīdzinoši neliels kravu apjoms no 1435 mm sliežu platuma valstīm, Lietuvā tās pārceļot uz Baltijā esošo sliežu platumu un veicot manuālu transporta dokumentu apstrādi. Lai sekmētu šī pārvadājumu virziena attīstību, jau 2017.gadā uzsākta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dzelzceļa uzņēmumu sadarbība efektīvākai procesu nodrošināšanai.

OTIF ģenerālsekretārs F.Davenne norādīja: “Šī ir pirmā šāda rakstura tikšanās ar Latvijas pusi, un tā ir patiesi nozīmīga. Arī mūsu mērķis ir izprast, kā veidot sekmīgu sadarbību starp dažādiem tirgiem – Ķīnu, Krieviju, Eiropas Savienību, - gan no likumdošanas, gan loģistikas organizēšanas un informācijas tehnoloģiju skatpunkta. Ir būtiski šos jautājumus izrunāt, lai veidotu pilnvērtīgu sadarbību, kas izdevīga visām iesaistītajām pusēm.”

LDz arī iepazīstināja OTIF pārstāvjus ar elektroniskas informācijas apmaiņas iespējām, kādas patlaban jau nodrošinātas SMGS sistēmā ar Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas dzelzceļiem, kā arī iekšzemes pārvadājumos. Pastāv iespēja ieviest arī COTIF regulējumā paredzēto dokumentu apmaiņu elektroniskā formā, taču tam nepieciešama vienota pieeja visā Baltijas reģionā. Tikšanās laikā puses vienojās, ka šāda informācijas apmaiņa varētu tikt ieviesta līdz 2020.gadam.

Turpinot aprīļa sākumā uzsāktās sarunas, mēneša beigās LDz un meitassabiedrības  „LDz Loģistika” pārstāvji piedalīsies forumā, kurā tiks izskatītas arī dzelzceļa pārvadājumu izmantošanas iespējas pasta sūtījumu transportēšanā. Forumu organizē Pasaules Pasta savienība (UPU)  sadarbībā ar OTIF.

OTIF mērķis ir starptautiskās dzelzceļa satiksmes īstenošanas kārtības pilnveidošana un vienkāršošana, vienotu noteikumu, kas regulē starptautiskos dzelzceļa pasažieru un kravu pārveidojumus, pilnveidošana. OTIF izstrādā vienveidīgus starptautiskā dzelzceļa transporta juridiskos režīmus trijām būtiskām darbības jomām: tehniskajai savstarpējai izmantojamībai, bīstamām kravām un dzelzceļa līgumtiesībām.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31