Latest news

Izvēlne

Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija

Projekta identifikācijas numurs 

3DP/3.3.1.2.0/13/IPIA/SM/004 

Projekta uzsākšanas datums 

17.12.2013 

Plānotais projekta pabeigšanas datums 

31.12.2015 

Projekta kopējās izmaksas 

EUR 10 394 488,37 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

EUR 8 835 315,40 

Projekta realizācija nodrošinās datu pārraides infrastruktūru tālākai integrētas transporta sistēmas attīstībai palielinot kustības drošību un veicinot kravu apjomu pieaugumu.

Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija „Austrumu – Rietumu” transporta koridorā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu kvalitatīvus un nepārtrauktus balss un datu pārraides sakarus, kas ir drošas vilciena kustības pamats. Modernizējot balss un tehnoloģisko sakaru risinājumus paaugstināsies darba efektivitāte, samazināsies bojājumu skaits un dīkstāves laiks.

Šodienas augstais automatizācijas līmenis, kā arī jaunāko tehnoloģiju ieviešana iespējama tikai pie nosacījuma, ja tiek izmantotas ļoti drošas datu pārraides sistēmas. Maģistrālais datu pārraides tīkls ir mugurkauls pasažieru un kravu efektīvai un drošai pārvadāšanai. Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizēšana, atbilstoši CELENEC standartiem, kas nosaka slēgta un pieņemta tīkla izveidi, būs kā pamats drošības un kontroles sistēmu efektīvai darbībai.

 

2014.gada izpilde

2014.gadā ir pabeigti projekti 16 kārtām. Objektā Gogoļa ielā 3 uzstādītas pieslēgumvietu paplašināšanas kartes un IPT sistēmas IP telefonu un analogo portu licences.

Ir pabeigta objektu apsekošana.

Uzņēmējs veic projektēšanas darbus un ir uzsācis iekārtu montāžu. 

 

2015.gada izpilde

 Darbi ir pabeigti 2015.gada 15.decembrī. Projekta ietvaros ir izveidots maģistrālais datu pārraides tīkls, par pamatu izmantojot optisko šķiedru kabeļu infrastruktūru. Centrālajos dzelzceļa mezglos un stacijās ir uzstādītas iekārtas, kuras nodrošina 10 Gbit/s datu pārraides ātrumu un automātisku tīkla pārslēgšanos uz rezerves maršrutiem bojājumu gadījumā.

Ir atjaunots lokālais datu pārraides tīkls un izveidots datu pārraides tīkls dzelzceļa stacijās un administratīvajās ēkās, kas nodrošina pieslēgšanos korporatīvajam datu pārraides tīklam.

Maģistrālais datu pārraides tīkls ir izbūvēts posmos: Liepāja-Jelgava, Ventspils – Tukums, Tukums – Jelgava, Tukums – Rīga, Jelgava – Rīga, Jelgava – Krustpils, Rīga – Krustpils, Krustpils – Daugavpils, Krustpils – Rēzekne, Rēzekne – Zilupe, Rēzekne – Kārsava, Daugavpils – Indra, Daugavpils – Kurcums, Daugavpils – Eglaine, Daugavpils – Rēzekne.

Projekta ietvaros tika izbūvētas arī 4 skaļruņu sakaru sistēmas stacijās Rīgā, Ventspilī, Liepājā un Daugavpilī.

Ir modernizēts korporatīvo balss sakaru tīkls, izveidota vienota vadības un monitoringa sistēma, kā arī izveidota moderna datu pārraides sistēma, kura nodrošina tehnoloģisko platformu ERTMS (GSM-R) ieviešanai.

Maģistrālā datu pārraides tīkla izbūve ļauj palielināt kontroles un drošības tehnoloģiju izmantošanu. Datu pārraides tīkls darbojas kā atbalsts gan esošajām, jau uzstādītajām sistēmām, tā arī ir par pamatu jaunu sistēmu un tehnoloģiju ieviešanā.

Maģistrālais datu pārraides tīkls ir mugurkauls pasažieru un kravu efektīvai un drošai pārvadāšanai. Tā modernizēšana, atbilstoši CELENEC standartiem, kas nosaka slēgta un pieņemta tīkla izveidi, ir kā pamats drošības un kontroles sistēmu efektīvai darbībai.

Projekta video pieejams ŠEIT